Beleidsplan


Dit beleidsplan bevat beleidsvoornemens die opgesteld zijn per college. Deze beleidsvoornemens zijn gericht op de geestelijke opbouw van de gemeente en op de uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Download beleidsplan

Plaatselijke regeling


In de ordinanties voor de Protestantse Kerk in Nederland wordt op diverse plaatsen bepaald, dat zaken door een gemeente of haar kerkenraad binnen de kaders van de kerkorde zelf geregeld dienen te worden. In de kerkelijke praktijk wordt hiervoor het begrip ‘plaatselijke regeling’ gebruikt.

Download Plaatselijke regeling

Gemeentegids


In deze gids vindt u allerlei belangrijke en nuttige informatie over onze gemeente. We hopen dat u op deze manier uw weg kunt vinden in de gemeente.

Download gemeentegids