Beleidsplan


De kerkorde noemt als één van de taken van de kerkenraad dat zij een beleidsplan op moet stellen met het oog op 'het leven en werken van de gemeente' (ordinantie 4.7.1.). De kerkenraad moet dit telkens voor een periode van vier jaar doen (ordinantie 4.8.6.).

Dit beleidsplan bevat beleidsvoornemens die opgesteld zijn per college. Deze beleidsvoornemens zijn gericht op de geestelijke opbouw van de gemeente en op de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Dit alles in het besef van afhankelijkheid die Psalm 127 onder woorden brengt: 'Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan.'

Download beleidsplan

Rampherdenking


Bekijk de foto's van de open avond "In het teken van de watersnoodramp".

Bekijk foto's
Lees meer