Zondagsschool

Iedere zondagmiddag is er zondagsschool in ‘De Fontein’ van 14.00-15.00 uur. Kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom. Er wordt geluisterd naar een verhaal uit de bijbel, gezongen en gekleurd. Bij aanwezigheid mag een sticker geplakt worden, is de kaart vol (20 stickers) dan wordt een cadeautje uitgezocht. Eén keer per maand wordt per gezin het blad ‘Kind en Evangelie’ meegegeven.

Elk jaar wordt in de kerk het kerstfeest gevierd, de paas- en pinksterviering wordt afgewisseld.

Er wordt wekelijks een bijdrage gevraagd

terug