Vrouwenvereniging


Vrouwenvereniging ‘Niet in eigen kracht’
Onze vereniging bestaat al heel wat jaren en hier zijn we dankbaar voor.
Op dit moment (december 2023) bestaat onze vereniging uit 24 leden. De leeftijden variëren van 36 t/m 87 jaar.

We komen om de week op donderdag bij elkaar. De avonden beginnen om 19.45 uur en eindigen rond 21.45 uur.

Hoe ziet een avond op de vereniging er uit?
Allereerst is het vooral gezellig en leerzaam. Het is mooi om te voelen wat een verenigingsavond met elkaar doet. Het geeft verbinding. Verbinding met het Woord van God en met elkaar. We zoeken kennis die we zelf (nog) niet hebben en delen kennis en levenservaringen met elkaar.

We volgen de Bijbelstudies uit het Bijbelstudienummer ‘Vrouw tot Vrouw’ van de Hervormde Vrouwenbond.
Daarnaast wisselen bezinning, zang, gebed, ontspanning en creativiteit elkaar af op de verenigingsavonden.

Natuurlijk is er tijdens de pauzes altijd tijd om gezellig bij te praten.

Activiteiten
Verder is het onze wens betrokken te zijn op elkaar, de gemeente en het dorp. Dit doen we o.a. door kaarten rond te brengen bij geboorten/ jubilea/ ziekte/ zorgen/ overlijden.

De opbrengst van de spullen die we verkopen is voor onze kerk. We verkopen o.a. gebreide sokken, kaarten en crea. En laten we hierbij ook de tweedehands spullen en boeken uit het Scharrelloodsje niet vergeten.

Het is fijn om ook op een praktische manier te kunnen ‘werken’ in het Koninkrijk van onze God en geld in te zamelen voor de instandhouding van het kerkgebouw en vernieuwing van diverse projecten.

We hopen dat we nog veel meer leden zullen ontmoeten op de vereniging. Dames… van harte welkom!
 
Marijke Markus (voorzitster) 06-25148884, cormarijkemarkus@icloud.com
Laura Meijer (algemeen bestuurslid) 06-47243189, l.meijerstruijk@hetnet.nl
Jacqueline van Dalfsen (secretaresse) 06-46763733, famvandalfsen@solcon.nl 
terug