Liturgie zondag 27 september

 

Morgendienst

Votum en groet

Psalm 95 : 4

Wetslezing

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: 1 Samuël 3

Afkondigingen

Psalm 25 : 2

Prediking, 1 Samuël 3 : 10

Dankgebed en voorbeden

Psalm 56 : 5

Zegen

 

Avonddienst

Votum en groet

Psalm 111 : 5

Geloofsbelijdenis

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Exodus 32 : 30 – 35 / Mattheüs 18 : 23 – 27 / Heidelbergse Catechismus Zondag 5

Afkondigingen

Psalm 130 : 4

Prediking

Dankgebed en voorbeden

Psalm 85 : 1

Zegen