Liturgie zondag 31 mei
10.00 uur

Votum en groet

Psalm 87 : 1 en 2

Wetslezing

Psalm 87 : 3 en 4

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Handelingen 2 : 1 – 13

Afkondigingen

Psalm 68 : 4

Prediking

Psalm 68 : 5

Dankgebed en voorbeden

Psalm 67 : 2

Zegen

 

18.00 uur

Votum en groet

Psalm 118 : 12

Geloofsbelijdenis

Psalm 67 : 1

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Handelingen 2 : 1 – 4, 22 – 40

Afkondigingen

Psalm 16 : 3 en 5

Prediking

Psalm 110 : 1 en 2

Dankgebed en voorbeden

Psalm 98 : 4

Zegen