De Hervormde Gemeente te Herkingen is een kleine, maar hechte gemeente op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. De gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en rekent zich tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond.

De kerkenraad bestaat momenteel uit de volgende personen:

Predikant

  • B.J. van Assen

Ouderlingen

  • K.L. van Dalfsen, ouderling-kerkrentmeester
  • A. Baelde, scriba
  • P. Stroober

Diakenen

  • W.J.C. Bruggeman, voorzitter
  • L.A. Looij, secretaris/penningmeester

Wijkindeling:

  • P. Stroober: 1 Februariweg, Adoptieplein, Austinplein, Buitenplaats Herkingen, Groene Kruisweg, Han de Lignieplein, Herkingsezeedijk, Kaaidijk, Klinkerlandseweg, Molendijk, Nieuwstraat, Onderlangs, Oude Boomgaard, Peuterdijk, Scharloodijk, Sint Elizabethstraat, Volkerakstraat.
  • K.L. van Dalfsen: Anthonie de Vliegerstraat, Deltastraat, Fortstraat, Jan Deugtstraat, Klinkerlandsestraat, Krammerstraat, Nassaustraat, Oranjestraat, Stoofweg, Tuinstraat, Wellestrijpsedijk, Zuiddijk, Zweosplein
  • Ds. B.J. van Assen: Geldershof (Poldersweegje, Dirksland)