De Zaaier: 18 december 2020

Collecten 20 december: 1. Predikantsplaats 2. Kerk 3. Preekbeurten 25 december: 1. Preekbeurten 2. Kerk 27 december: 1. Onderhoudsfonds 2. Kerk 3. Diaconie 31 december: 1. Predikantsplaats 2. Kerk 1 januari: 1. Onderhoudsfonds 2. Kerk 3 januari: 1. Predikantsplaats 2. Kerk 3. Geref. Bond Leerstoelfonds Meeleven We denken aan diegenen die juist rond de kerstdagen…

De Zaaier: 4 december 2020

Collecten 1. Predikantsplaats 2. Kerk 3. Veldwerk Goeree-Overflakkee Meeleven We denken aan verschillende gemeenteleden die nog niet helemaal hersteld zijn van ziekenhuisopnames en / of moeten revalideren. Daarnaast ook de ouderen die deze tijd als extra stil en eenzaam ervaren. Laten we met gebed en aandacht op elkaar betrokken blijven. Catechisatie Komende hopen we elkaar…

De Zaaier: 11 december 2020

Collecten 1. Onderhoudsfonds 2. Kerk 3. Diaconie 4. P.D.C. de Herberg (avondmaalscollecte) Catechisatie Komende week zien we elkaar weer! Fijn dat de catechese toch steeds door kan gaan. Tot dan! Vrouwenvereniging ‘Niet in eigen kracht’ Onze kerstviering op 17 december gaat, zoals het nu is, door. De avond houden we in ‘Ons Huis’. Uiteraard alles…

De Zaaier: 27 november 2020

Collecten 1. Onderhoudsfonds 2. Kerk 3. Preekbeurten Meeleven Er zijn verschillende gemeenteleden die herstellende zijn na ingrepen. We zijn dan beperkt in onze bewegingsvrijheid en mogelijkheden. Tegelijkertijd mag en kan er dan wel de beweging ‘naar boven’ gemaakt worden, opdat we onze weg mogen vervolgen in vertrouwen op de Heere die weet wat wij nodig…