woordendaadWoord en Daad is een stichting die zich als doel stelt om de strijd aan te gaan tegen armoede. Door samen te werken met partnerorganisaties in Afrika, Azië en Centraal- en Zuid-Amerika, de achterban in Nederland, maatschappelijke instellingen, overheden en bedrijven en andere sectoren, wil zij wereldwijd mensen verbinden in deze strijd. Zo wil Woord en Daad een bijdrage leveren aan duurzame verandering in Nederland en wereldwijd.

In een gebroken wereld vol armoede en onrecht streeft Woord en Daad naar het zichtbaar maken van tekenen van Gods komend Koninkrijk. Daarin willen zij iets laten zien van een wereld in wording zonder armoede en lijden.