eleos_logoEleos is een instelling voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg. Zij biedt behandeling en begeleiding aan mensen met psychiatrische of ernstig psychosociale problemen. Als doel heeft de stichting het voorkomen, verminderen, opheffen of dragelijk maken van psygisch lijden.

De stichting richt zich op zorgvragers die willen dat de geboden zorg aansluit bij hun christelijke geloofsovertuiging. De grondslag is de Bijbel als Gods Woord en de daarop gebaseerde gereformeerde belijdenisgeschriften.

Eleos is het bijbels Griekse woord voor barmhartigheid en ontferming. Dit vormt dan ook de basis van de zorg die de stichting biedt.