Stichting Hulp Oost Europa (Stichting HOE) zet zich al meer dan vijfentwintig jaar in voor christenen in Oost-Europa. In de jaren tachtig bestonden de activiteiten voornamelijk uit het binnensmokkelen van Bijbels en christelijke lectuur in de landen die onder het communistische regime vielen. Met soms gevaar voor eigen leven hebben veel vrijwilligers talrijke Bijbeltransporten (met succes!) georganiseerd naar Hongarije, Roemenië, Oekraïne, Slowakije, Tsjechië, Polen en Joegoslavië. Tevens werd er materiële hulp verleend en ondersteuning geboden op geestelijk en materieel vlak.

Deze activiteiten zijn na de ‘Val van de Muur’ niet gestopt, aangezien hulp meer dan ooit nodig is. De armoede is nog steeds groot en de levensomstandigheden erg zwaar. De Stichting HOE helpt dan ook bij de opbouw en toerusting van de kerkelijke gemeenten, opzetten van evangelisatie- en jeugdwerk en materiële hulp zoals nieuw- en verbouw van kerkelijke gebouwen e.d.

Tevens wordt er hulp geboden door ontwikkelen van landbouwprojecten, bouw en exploitatie van kindertehuizen en het verlenen van medische hulp.