sdokStichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) is een interkerkelijke, christelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen wereldwijd. Zij doet dit vanuit het geloof in Jezus Christus en laat zich daarbij leiden door Gods Woord, de Bijbel.

Op hoofdlijnen heeft de stichting twee doelen. In de eerste plaats is dat het ondersteunen van vervolgde christenen met praktische hulp en door hen aan te moedigen tot volharding in hun geloof en getuigenis. Daarnaast wil de SDOK christenen in Nederland bewust maken van de situatie van vervolgde christenen en hen daarnaast concrete mogelijkheden aanreiken om naast deze vervolgende christenen te staan.