De Stichting Steun Messias belijdende Joden is in 1999 opgericht vanuit liefde voor Israël. Het doel van deze stichting is om de Evangelieverkondiging onder de Joden zoveel als mogelijk te bevorderen. Dit doet zij door het verlenen van materiële en immateriële steun aan Joden die Jezus als de Messias belijden, maar ook door het bevorderen van contacten tussen christenen/christelijke kerken en Messias belijdende Joden/Joodse gemeenschappen.