logoLuisterend dienen is een initiatief van Kerk in Actie. Deze organisatie richt zich op de gemeenten, verbonden met de Gereformeerde Bond, binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Zij ondersteunt diverse projecten in zowel binnen- als buitenland.

De diaconieën op Goeree-Overflakkee ondersteunen gezamenlijk één project binnen Luisterend. Momenteel is dat een programma in Pakistan.

Op het platteland van Pakistan leven veel arme boerengezinnen en landloze loonarbeiders, die nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden en te weinig voedsel produceren om van te leven. NOAD is een samenwerkingsverband van drie christelijke organisaties in het zuiden van de provincie Punjab in Pakistan, die zich inzet om deze arme boeren en arbeiders te helpen met het verbeteren van hun landbouwproductie. NOAD leert deze boeren om met goedkope technieken hogere opbrengsten te halen uit hun landbouwactiviteiten en hun veestapel. Ook leren zij om zuinig en adequaat om te gaan met water. Uiteindelijk kunnen deze boeren een hoger inkomen halen uit hun werk en kunnen periodes van hongersnood worden voorkomen. 8.400 gezinnen (in totaal ongeveer 50.000 personen) worden met dit project geholpen.