hgjbDe HGJB wil jongeren toerusten om als christen voor Gods aangezicht te leven. Dit betekent dat we jongeren in beweging willen zetten om Jezus te (gaan) volgen en dat we hen willen leren hoe zij dit in hun dagelijkse leven handen en voeten kunnen geven. Daarom richt de HGJB zich op jongeren, of nauwkeuriger geformuleerd: op jongeren in de gemeente. De christelijke gemeente is dé plek waar jongeren God mogen leren kennen als de God van het verbond.

De HGJB is een landelijke vereniging met meer dan 25.000 leden. Het werk van de HGJB richt zich op het belang van de jeugd en de jongeren, vooral die van de Protestantse Kerk in Nederland. De HGJB is daarmee een organisatie voor jongeren en een organisatie voor kerkelijke gemeenten, in het bijzonder voor die gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland die in de gereformeerde traditie willen staan. De leden worden vertegenwoordigd in de HGJB-Ledenraad. Het bestuur is verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. De uitvoering van het beleid is gedelegeerd naar de directie.

Door de HGJB worden er diverse projecten uitgevoerd met het oog op jongeren.