newbanner1Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg heeft als doel het bieden van een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding aan mensen die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Dit doet zij in de hoedanigheid van een verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente.

Het centrum is gelegen op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek en biedt een plek om op verhaal te komen. Door middel van gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen worden de gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Christus te (her)vinden. Zijn Liefde staat hierin centraal. De Herberg doet haar werk vanuit de gereformeerde traditie.