Als gemeente van Christus hebben wij de opdracht om te zorgen voor onze naaste. Om deze woorden ook echt om te zetten in daden zijn er diakenen aangesteld, zoals dat ook in de eerste christengemeente het geval was.

Praktisch gezien houdt dit in wij ons vooral proberen in te zetten voor personen die in (financiële) nood zitten. Denk daarbij aan mensen in gebieden waar hongersnood en/of oorlog heerst, maar ook (dichter bij huis) aan mensen met financiële problemen. Dit doen wij o.a. door middel van giften en het faciliteren van (schuld)hulpverlening.

Daarnaast wordt er in de erediensten gecollecteerd voor diverse ‘goede’ doelen, waarvan wij er een aantal in de volgende pagina’s hebben genoemd.

Neem voor meer informatie contact op met één van onze diakenen.