Contactgegevens


Adres

Hervormde Gemeente Herkingen
Scharloodijk 33
Herkingen
info@hervormdherkingen.nl


Correspondentie adres

Dhr. A. Baelde (scriba)
Peuterdijk 13
3249 AW Herkingen
E-mail: scribaherkingen@solcon.nl


IBAN Kerk

NL07 RABO 0342 0111 62
tnv Hervormde Gemeente Herkingen
 

IBAN Diaconie

NL39 RABO 0342 0809 11
t.n.v. Diaconie N.H. Gem. Herkingen


Preekregelaar

Dhr. K.L. van Dalfsen
Telefoon: 06-19226224 (ma-vr: na 19.00 uur en zaterdag)
E-mail: k.l.vandalfsen@gmail.com

terug