Vakantiebijbelweek


In de zomer periode wordt er voor de kinderen van het dorp een vakantiebijbelweek georganiseerd rondom de kerk. Hier worden bijbelverhalen verteld, wordt gezongen met elkaar en zijn er leuke spelletjes/activicteiten om mee te doen.
Lees meer 

Catechisatie


Wekelijks is er catechisatie op maandagavond in verenigingsgebouw ‘Elim’ in Nieuwe-Tonge en op dinsdagavond in verenigingsgebouw ‘De Fontein’ in Herkingen. Het seizoen loopt van september t/m april

Lees meer ...

Lees meer 

Jeugdclubs


Voor de jongeren worden er diverse activiceiten georganiseerd en zijn er verschillende samenkomsten die ze kunnen bezoeken.

Lees hier meer over de diverse jeugdclubs.

Lees meer 

Zondagsschool


Iedere zondagmiddag is er zondagsschool in ‘De Fontein’ van 14.00-15.00 uur. Kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom. Er wordt geluisterd naar een verhaal uit de bijbel, gezongen en gekleurd. Bij aanwezigheid mag een sticker geplakt worden, is de kaart vol (20 stickers) dan wordt een cadeautje uitgezocht. Eén keer per maand wordt per gezin het blad ‘Kind en Evangelie’ meegegeven.

Lees meer ...

Lees meer 

Vrouwenvereniging


We zijn dankbaar dat we dit seizoen weer als vereniging bij elkaar kunnen en mogen komen nadat het vorige seizoen helemaal gecanceld was door Corona. Wat hebben we de verenigingsavonden en elkaar gemist.

Lees meer ...

Lees meer 

Avondmaalskring


De avond is bedoeld als voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Op deze avonden is er ruimte om ons geloof te delen. De avonden hebben het karakter van een onderling gesprek. Uitgangspunt is de stof van de preek in de voorbereidingsdienst.
Lees meer 

Huisbijbelkring


De huisbijbelkring wordt gehouden bij Tom en Elizabeth van den Ochtend. Doel van de avonden is om, naast de Bijbelstudie, elkaar op een ontspannen manier te spreken en te ontmoeten. We behandelen dit seizoen het Bijbelboek Prediker.

Vanaf 19.45 uur staat de koffie en thee klaar, we beginnen om 20.00 uur en om uiterlijk 21.15 uur sluiten we de avond af. Iedereen is van harte uitgenodigd aan de Scharloodijk 12! Graag wel even van tevoren opgeven via Tom en Elizabeth.

Lees meer 

Bijbelkring


De Bijbelkring in De Fontein wordt geleid door de predikant en broeder Baelde. Deze duurt van 20.00 – 21.30 uur. Deze wordt gehouden in de Fontein. We beginnen om 19.30 uur.

Graag even van tevoren opgeven via scribaherkingen@solcon.nl.

Lees meer 

Ouderenmiddagen


Samen met Nieuwe-Tonge worden er tijdens de winterperiode ouderenmiddagen georganiseerd. Deze vinden plaats in verenigingsgebouw ‘Elim’ in Nieuwe-Tonge of in ‘de Fontein’ in Herkingen.

De middagen beginnen om 14.30 uur. Vervoer naar Nieuwe-Tonge om 14.15 uur vanaf het bejaardencentrum.

Lees meer 

Startkring


Dit seizoen hebben we weer een kring in de ochtend. Samen de Bijbel lezen, bidden en zingen. Wilt u/jij meedoen? Afgewisseld 1x per maand woensdag- of vrijdagochtend.

Van harte welkom! Breng de kinderen tot vier jaar maar mee.

Lees meer