De Zaaier: 8 mei 2020

Categorie: De Zaaier

Avondmaal

Evenals de bediening van de Heilige Doop zal de viering van het Heilig Avondmaal niet door kunnen gaan. Dat doet ons verdriet. De Heere Jezus heeft immers gezegd dat wij dit tot Zijn gedachtenis hebben te onderhouden. Tegelijk mag het gemis ook verlangen geven naar de tijd waarin dit wel weer mogelijk zal zijn. Vanwege de aard van de Avondmaalsviering, die geworteld is in de tafelgemeenschap met Christus maar ook met elkaar, zien wij geen andere mogelijkheid dan het Avondmaal uit te stellen. Niettemin mogen we erop vertrouwen dat Hij ons nabij is, want Hij heeft beloofd: ‘Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.’ (Mat. 28:20)

Vrijwillige bijdrage 2020

De tijd voor het verzamelen van uw vrijwillige bijdrage is weer aangebroken. Zoals u zult begrijpen zal dit i.v.m. alle maatregelen rondom de Corona dit jaar anders verlopen. Rond 11 mei krijgt u de envelop met de benodigde informatie in uw brievenbus. De bijgevoegde brieven geven voldoende informatie over het belang van deze bijdrage. Ook is er een duidelijke uitleg hoe u uw bijdrage dit jaar kan aanleveren. Heeft u 13 mei nog geen envelop ontvangen en wilt u toch uw steentje bijdragen dan kunt u bellen naar broeder Karel van Dalfsen (06-19226224). Wij vertrouwen ook in 2020 op uw milddadigheid. Laat daarnaast ons `gemeente-zijn` een plaats hebben in uw gebedsleven.

Scharrelloodsje

Om de klanten de gelegenheid te geven zoveel mogelijk verspreid te komen, heeft het Scharrelloodsje gewijzigde openingstijden. Namelijk op dinsdagochtend van 10.00 -12.00 uur en woensdagavond van 18.00 – 20.00 uur. Van harte welkom.

Aanleveren kopij Zaaier

De berichten voor de Zaaier graag aanleveren voor zaterdag 12.00 uur. Per e-mail: zaaier@hervormdherkingen.nl.

Ten slotte

Ziet u net als ik ook zo uit om elkaar weer in de kerk te mogen ontmoeten? Wat hebben we het vaak normaal gevonden dat we iedere zondag naar de kerk konden gaan. Laten we trouw de diensten blijven meeluisteren en de Heere bidden of we toch snel weer bij elkaar mogen komen. Hartelijke groet van uw predikantsgezin en kerkenraad.