De Zaaier: 7 juni 2019

Categorie: De Zaaier

Collecten

10 juni: 1. Predikantsplaats 2. Kerk 3. GZB Pinkercollecte
11 juni: 1. Onderhoudsfonds 2. Kerk

Kinderoppas

10 juni: Jantine Bruggeman en Maartje van den Ochtend
11 juni: Nel Molenaar en Jeroen Looij

Zingen voor de dienst

10 juni:
Ochtenddienst: Pinksterliederen
Avonddienst: Psalm 119:3

11 juni:
Ochtenddienst: Psalm 73:13

Collecteren bij de uitgang

10 juni:
Ochtenddienst: Jeroen Looij
Avonddienst: Maartje van den Ochtend

11 juni:
Ochtenddienst: Guusje Baelde

Aanleveren kopij Zaaier

De berichten voor de Zaaier graag aanleveren voor zaterdag 12.00 uur. E-mail: zaaier@hervormdherkingen.nl.

Ten slotte

Het volgende staat in ons doopformulier: ‘Als wij gedoopt worden in de Naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament, dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen’. Dit is wat met en na Pinksteren gebeurt!  Vraag de Heilige Geest dan of Hij Zijn beloften ook in uw en jouw leven wil waarmaken. Hartelijke groet van uw predikantsgezin en kerkenraad.