De Zaaier: 6 september 2019

Categorie: De Zaaier

Collecten

1. Predikantsplaats 2. Kerk 3. Eigen Jeugdwerk

Kinderoppas

Angeline Looij en Maartje van den Ochtend

Zingen voor de dienst

Ochtenddienst: Psalm 136:5
Avonddienst: Psalm 19:1

Collecteren bij de uitgang

Ochtenddienst: Célise Bruggeman
Avonddienst: Willem-Jan van den Ochtend

Meeleven

Naar ons weten zijn er geen zieken in het ziekenhuis, maar wel thuis. Laten we denken aan hen in onze gebeden, evenals aan hen bij wie er zorgen zijn over relaties en het (on)geloof van dierbaren.
We weten het adres om naartoe te gaan. Psalm 10:14 zegt: “U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft.”

Belijdenis doen

De Heere wil geloofd, maar ook beleden worden. Steeds zie je dit gebeuren in de Bijbel. In het openbaar komt men voor zijn of haar geloof uit. Heb jij, of u, dit verlangen of zijn er vragen over, neem dan contact op met uw predikant per mail (dsvanassen@hotmail.com) of per telefoon (0187-651631). Het is mijn gebed dat er dit jaar weer belijdeniscatechisanten mogen zijn die hun geloof willen belijden.

Opening winterwerk

Zondag 29 september zal er in de morgendienst het winterwerk worden geopend. Zoals u gewend bent, hopen we ook dit jaar de zaterdag hieraan voorafgaand een barbecue te organiseren. Details volgen in de eerstvolgende Zaaier. Noteert u 28 september alvast in uw agenda?

Zondagsschool ‘De Kindervriend’

De vakanties zijn voorbij, dat betekent dat de zondagsschool weer gaat beginnen. Alle kinderen  van 4 tot en met 12 jaar zijn van harte welkom in ‘De Fontein’. We beginnen op zondag 15  september om 14.00 uur. Wij zien naar jullie uit. Vriendelijke groet van de leiding.

Koffie drinken

Zondag 8 september hopen we na de dienst met elkaar koffie te drinken. Iedereen is van harte welkom!

Aanleveren kopij Zaaier

De Zaaier zal vanaf deze week weer wekelijks verschijnen. Graag de algemene berichten aanleveren voor zaterdag 12.00 uur per mail: zaaier@hervormdherkingen.nl.

Verantwoording

Door uw predikant is € 10 en € 15,60 (in bonnen) ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank!

Ten slotte

We zijn dankbaar dat er, naar ons weten, geen erge ongelukken hebben plaatsgevonden in de vakantieperiode. We wensen kinderen en jongeren die weer begonnen zijn met school, studie of
stage, van harte weer een fijne en bovenal gezegende tijd toe. We leven toe naar het nieuwe seizoen, de voorbereidingen zijn in volle gang. We zien uit naar en bidden om vrucht en zegen van boven, anders is al ons werken zinloos. Ontvang een hartelijke groet van uw predikantsgezin en kerkenraad.