De Zaaier: 5 juni 2020

Categorie: De Zaaier

Examens

Het zijn spannende tijden voor onze jongeren die examens afleggen. We wensen jullie hierbij rust en vertrouwen op de Heere. Bidt Hem er maar om of hij jullie de wijsheid en rust wil geven die nodig is. Zouden jullie mij willen laten weten wat de uitslag is? We leven met jullie mee!

Scharrelloodsje

Vanaf juni zal het Scharrelloodsje weer alleen op de laatste zaterdag van de maand geopend  zijn. Zet 27 juni alvast in uw agenda want dan kunt u weer van 9:30 tot 12:00 uur terecht in het Scharrelloodsje. Vanwege Covid-19 verzoeken wij u dringend om GEEN spullen in te leveren en niet bij de deur achter te laten. Boeken zijn lange tijd besmettelijk daarom ook GEEN boeken retour brengen. Helaas is het nog niet mogelijk om een kopje koffie met elkaar te drinken. We hopen dat iedereen begrip heeft voor de maatregelen die we moeten nemen.

Aanleveren kopij Zaaier

De berichten voor de Zaaier graag aanleveren voor zaterdag 12.00 uur. Per e-mail: zaaier@hervormdherkingen.nl.

Ten slotte

Ik vermeld hier ook alvast de periode van studieverlof die ik binnenkort hoop op te nemen. Als predikant heb je eens in de vijf jaar de ruimte voor enkele weken studieverlof. In die periode kun je je toeleggen op een aspect van het werk waar de gemeente, onder Gods zegen, mee gediend zal zijn. Deze periode is van maandag 15 juni tot maandag 13 juli. In die tussentijd kunt u voor pastorale aangelegenheden terecht bij uw eigen ouderling. Ik wil mij richten op de prediking. Ontvang een hartelijke groet van uw predikantsgezin en kerkenraad.