De Zaaier: 4 oktober 2019

Categorie: De Zaaier

Collecten

1. Predikantsplaats 2. Kerk 3. Messias belijdende Joden

Kinderoppas

Jantine Bruggeman en Femke van Dalfsen

Zingen voor de dienst

Ochtenddienst: Psalm 6:1
Avonddienst: Psalm 73:14

Collecteren bij de uitgang

Ochtenddienst: Guusje Baelde
Avonddienst: Femke van Dalfsen

Catechisatie

Dinsdag gaan wij het hebben over het onderwerp ‘God, Die er is’. Ouders en gemeente, bidt u mee voor onze jongeren?

Bijbelkring

Op donderdag 10 oktober start de Bijbelkring in de Fontein. We beginnen om 19.30 uur en behandelen dit jaar het eerste gedeelte van de Romeinenbrief. We gebruiken hierbij het boekje “Goudkoorts” van Prof. H. van den Belt. Ds Van Assen en broeder Baelde zullen de avonden weer om beurten leiden. Komende zondag kunt u na afloop van de dienst dit boekje meenemen. Het boekje kost ongeveer 10 euro. U kunt dit bedrag via de collecte voldoen. Iedereen is welkom, ook als u voorgaande jaren niet deelnam is het nu wellicht een mooie gelegenheid aan te haken. Tijdens de eerste behandelen wij Romeinen 1: 1-17 naar aanleiding van hoofdstuk 1 uit het boekje.

Collecte Messias belijdende Joden

De Stichting Steun Messias belijdende Joden is in 1999 opgericht vanuit liefde voor Israël. Het doel van deze stichting is om de Evangelieverkondiging onder de Joden zoveel als mogelijk te bevorderen. Dit doet zij door het verlenen van materiële en immateriële steun aan Joden die Jezus als de Messias belijden, maar ook door het bevorderen van contacten tussen christenen/christelijke kerken en Messias belijdende Joden/Joodse gemeenschappen.

Aanleveren kopij Zaaier

Graag de algemene berichten aanleveren voor zaterdag 12.00 uur per mail: zaaier@hervormdherkingen.nl.

Ten slotte

Het is goed om als Gods huisgezin de komende maanden elkaar weer vaker te ontmoeten en op te zoeken en te graven in de schatten van Gods Woord. ‘Waar liefde woont, gebiedt de HEER’ den
zegen: Daar woont Hij zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, En ’t leven tot in eeuwigheid’ (Ps. 133: 3, berijmd).