De Zaaier: 31 mei 2019

Categorie: De Zaaier

Collecten

1. Preekbeurten 2. Kerk 3. Quotum

Kinderoppas

Hetty van der Wende en Thessa Looij

Zingen voor de dienst

Ochtenddienst: Psalm 116:1
Avonddienst: Psalm 118:11

Collecteren bij de uitgang

Ochtenddienst: Wouter Looij
Avonddienst: Thessa Looij

Meeleven

We denken aan hen die bij voortduur onderzoeken moeten ondergaan. Een lange moeizame weg kan het zijn. Laten we volharden om daarin aan de hand van de Heere te gaan. Wie op Hem vertrouwt, blijkt straks zeker niet op zand te hebben gebouwd.

Gemeenteavond

Op dinsdagavond 18 juni zal er een gemeenteavond zijn. Dit keer willen we met elkaar nadenken over het thema “Gemeente zijn”. Tevoren willen we een enquête houden waarin we peilen wat de
ervaringen en behoeften zijn wat betreft deelname aan de doordeweekse activiteiten. We zouden het fijn vinden als ieder gemeentelid afzonderlijk (in principe anoniem) een vragenlijst invult. Afgelopen zondag zijn ze uitgedeeld. De blauwe vragenlijst is voor kinderen en jongeren van de gemeente. Er staat sinds afgelopen zondag voor in de kerk een doos waarin u de vragenlijst kunt inleveren. We hopen dat u allemaal bereid bent de vragenlijst in te vullen. Ze kunnen uiterlijk komende zondag worden ingeleverd. Alvast dank voor uw bereidheid om ze in te vullen en in te leveren. Het geeft ons als kerkenraad, en zo ook als gemeente, zicht op het kringwerk. Op de gemeenteavond delen we de bevindingen.

Sela

Woensdagmorgen 5 juni van 10.00-11.00 uur hopen we samen te komen in ‘De Fontein’ rondom de Bijbel, we sluiten het seizoen deze morgen af. Fijn als u / jij komt, breng de kleinsten maar mee!

Koffie drinken

Zondag 2 juni hopen we na de dienst met elkaar koffie te drinken. Iedereen is van harte welkom!

Aanleveren kopij Zaaier

De berichten voor de Zaaier graag aanleveren voor zaterdag 12.00 uur. E-mail: zaaier@hervormdherkingen.nl.

Ten slotte

Donderdag mogen we Koningsdag vieren. Gezegende Koningsdag toegewenst. Zondagavond hopen we verder te gaan met de Dordtse Leerregels, nu hoofdstuk 2 over de verzoening. Hartelijke groet van uw predikantsgezin en kerkenraad.