De Zaaier: 29 november 2019

Categorie: De Zaaier

Collecten

1. Preekbeurten 2. Kerk 3. Diaconie

Kinderoppas

Jantine Bruggeman en Anna Baelde.

Zingen voor de dienst

Ochtenddienst: Psalm 121:4
Avonddienst: Psalm 32:4

Collecteren bij de uitgang

Ochtenddienst: Guusje Baelde
Avonddienst: Joan Keizer

Catechese

Met de jongste groep gaan we het hebben over het thema ‘God als Vader’. Leest u als ouders de ‘minipreek’ op p. 20, dan weet u ook waar het tijdens de les over gaat. Met de oudste groep gaan we verder met het thema ‘van twijfel naar vertrouwen’. Ik hoop jullie allemaal weer te zien!

Huisbijbelkring

Op dinsdag 3 december is er huisbijbelkring bij Wyo en Jantine Bruggeman (St. Elizabethstraat 5). Om 19.45 uur staat koffie en thee klaar en om 20.00 uur beginnen we met de Bijbelstudie. We volgen het leven van Jozef en behandelen deze avond het laatste gedeelte uit Genesis 39. Iedereen van harte welkom!

Sela

Op woensdagmorgen 4 december hopen we samen te komen in ‘De Fontein’ rondom de Bijbel. Aanvang is 10.30 uur. Van harte welkom!

Scharrelloodsje

Op zaterdagmorgen 30 november is het Scharrelloodsje weer open. Deze morgen kunt u in het verenigingsgebouw terecht voor tweedehands boeken. We vragen u  vriendelijk om alleen tijdens de openingstijden spullen in te leveren.

Actie schoenendoos

De schoenendozen uit Herkingen zijn weer ingeleverd in het verwerkingscentrum in Zuidland. Deze dozen gaan naar de kinderen in Moldavië. Iedereen weer bedankt voor het vullen van de dozen, het haken van de knuffels en knikkerzakken en voor het maken van de tasjes!

Aanleveren kopij Zaaier

Graag de algemene berichten aanleveren voor zaterdag 12.00 uur per mail: zaaier@hervormdherkingen.nl.

Ten slotte

De datum van de beslissing op het beroep vanuit Papendrecht komt steeds dichterbij. Gemeente, wilt u mij alstublieft gedenken in uw gebeden? Dat er ook duidelijkheid mag komen welke weg te gaan. Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie.