De Zaaier: 29 mei 2020

Categorie: De Zaaier

Update renovatie kerkdak

De renovatie van het kerkdak vordert gestaag, we verwachten dat de werkzaamheden binnen enkele weken klaar zijn. Het dakbeschot is op diverse plaatsen gerepareerd en alle dakpannen zijn inmiddels weer teruggelegd. Tevens is de houten goot aan de voorkant vervangen. Deze week worden de nieuwe zinken goten aangebracht waarna de goot aan de voorkant geschilderd kan worden. Hierna kan de metselaar nog diverse werkzaamheden aan de muren doen waarna de stijgers weer weg kunnen.

Aanleveren kopij Zaaier

De berichten voor de Zaaier graag aanleveren voor zaterdag 12.00 uur. Per e-mail: zaaier@hervormdherkingen.nl.

Ten slotte

Het virus raakt ons allemaal. We worden erdoor stilgezet en voelen ons misschien ook wat lamgeslagen. We zien biddend uit naar de Pinkstergeest die ons juist in beweging brengt en hopen doet. Gezegende Pinksterdagen en vooral Geestvervulling toegewenst. Hartelijke groet van uw predikantsgezin en kerkenraad.