De Zaaier: 28 juni 2019

Categorie: De Zaaier

Collecten

30 juni: 1. Preekbeurten 2. Kerk 3. Diaconie
7 juli: 1. Onderhoudsfonds 2. Kerk 3. Preekbeurten

Kinderoppas

30 juni: Angeline Looij en Femke van Dalfsen
7 juli: Elizabeth van den Ochtend en Anna Baelde

Zingen voor de dienst

30 juni:
Ochtenddienst: Psalm 119:3
Avonddienst: Psalm 48:1

7 juli:
Ochtenddienst: Psalm 81:12
Avonddienst: Psalm 24:5

Collecteren bij de uitgang

30 juni:
Ochtenddienst: Jeroen Looij
Avonddienst: Joan Keizer

7 juli:
Ochtenddienst: Margriet Baelde
Avonddienst: Anna Baelde

Meeleven

We denken aan de zieken en rouwdragenden in onze gemeente. Tijden van onzekerheid en verdriet zijn zwaar. We bidden elkaar de troostvolle nabijheid van de Heere toe. Ook met het ouder worden kan er veel onzeker zijn. David zegt temidden van dit alles: ‘En nu, wat verwacht ik Heere, mijn hoop, die is op U!’ (Ps.39:8)

Vrouwenvereniging ‘Niet in eigen kracht’

Op 13 juli is er de jaarmarkt. Dit jaar staan we met onze ‘kraam’ onderaan de dijk op het kerkplein. Het Loodsje, een kraam met allerlei spullen, boeken, een verloting….alles gezellig bij elkaar. Iedereen van harte welkom.

Verjaringsfonds

Omdat een van onze vrijwilligsters heeft aangegeven te stoppen met het verjaringsfonds zijn wij op zoek naar iemand  die ons hierbij wil komen helpen. Vindt je het leuk om onze gemeenteleden te
bezoeken en een felicitatie te brengen tijdens verjaardagen dan ben jij de persoon die we zoeken. Je kunt dan contact opnemen met Netty 06 20112015.

Scharrelloodsje

Zaterdag 29 juni is het Scharrelloodsje weer open. We willen nogmaals vragen om spullen voor het Scharrelloodsje alleen tijdens onze openingstijden in te leveren. Ook zijn we nog op zoek naar enkele enthousiaste personen die ons willen helpen tijdens de jaarmarkt. Informatie bij Aagje 06 21714850 of Netty 06 20112015.

VBW 2019: Schatrijk

Hebben jullie er ook zo’n zin in? Wij wel hoor! Op 23, 24 en 25 juli is het weer zo ver! De VBW. Het thema dit jaar is: Schatrijk… En wat hoort daar in ieder geval bij… Een schatkist! Dus daarom een uitdaging voor jullie: Wie maakt de mooiste schatkist? Niet te groot anders past het allemaal niet in de tent. Neem je schatkistje met je naam erop mee naar de VBW. Wij zijn heel benieuwd! In de volgende Zaaier volgt meer informatie over de tijden.

Aanleveren kopij Zaaier vakantieperiode

De berichten voor de Zaaier voor de periode 13 juli t/m 26 juli graag aanleveren voor zaterdag 6 juli 12.00 uur. E-mail: zaaier@hervormdherkingen.nl.

Ten slotte

Komende zondagmorgen hoopt uw oud-predikant ds. Lubbers afscheid te nemen van de hervormde gemeente IJsselmuiden-Grafhorst. Op 14 juli hoopt hij in de middagdienst intrede te doen in de hervormde gemeente van Woudenberg. Een hele overgang voor hem en zijn gezin. We wensen hem van harte Gods zegen toe in deze tijd van overgang, loslaten en wennen in de nieuwe gemeente. Zondag heb ik het aan de broeders verteld, maar graag deel ik het ook met u en jou: de pastorie gaat hopelijk nog beter gebruikt worden. Wij verwachten een vierde kindje uit Gods hand. Dankbaar dat wij opnieuw in blijde verwachting mogen zijn. Ontvang een hartelijke groet van uw predikantsgezin en kerkenraad.