De Zaaier: 27 september 2019

Categorie: De Zaaier

Collecten

1. Onderhoudsfonds 2. Kerk 3. Preekbeurten

Kinderoppas

Marlène van Dalfsen en Rosalie Baelde

Zingen voor de dienst

Ochtenddienst: Psalm 100:2
Avonddienst: Psalm 36:2

Collecteren bij de uitgang

Ochtenddienst: Anna Baelde
Avonddienst: Maartje van den Ochtend

Catechese

Als het goed is hebben jullie allemaal een uitnodiging ontvangen. Let op de leeftijden. De 15-jarigen per 1 september doen mee met de oudste groep. De jongste groep (12-14) komt samen op dinsdag 1 oktober van 19.15-20.00 uur in de Fontein. En de oudste groep (15 jaar en ouder) komt op maandagavond 30 september bijeen van 19.30-20.15 uur in Elim te Nieuwe Tonge. Boekjes worden op de eerste avond uitgedeeld. We collecteren voor het GZB-catecheseproject ‘Hoop voor Mozambique’. Daar wordt op de eerste avond materiaal over uitgedeeld en een en ander van
toegelicht. We zien uit naar fijne en bovenal gezegende avonden met elkaar rondom een open Bijbel.

Huisbijbelkring

Op dinsdag 1 oktober a.s. start de huisbijbelkring bij Wyo en Jantine Bruggeman (St. Elizabethstraat 5). Om 19.45 uur staat koffie en thee klaar en om 20.00 uur beginnen we met de bijbelstudie. We volgen het leven van Jozef en behandelen de eerste avond Genesis 37. Iedereen van harte welkom!

Vrouwenvereniging “Niet in eigen kracht”

Donderdag 3 oktober zal onze 1e verenigingsavond weer zijn. We beginnen om 18.00 uur met een maaltijd. Dit jaar is het thema van de Bijbelstudies: “Hou(d)vast”. We laten ons leiden door de brieven van Paulus aan Timotheus. Deze staan vol pastorale en diaconale adviezen. Genoeg om te overdenken en om ons er in te verdiepen. Wilt u de inleiding op de Bijbelstudies uit het mei-nummer van de Hervormde Vrouw thuis zelf doorlezen? We beginnen op de verenigingsavond met Bijbelstudie 1 uit het juni-nummer met als thema: Strijden voor de gezonde leer. Deze avond kunt u de contributie voor de 1e periode betalen bij Netty. We zien uit naar uw komst. Bent u nog niet eerder op de verenigingsavond geweest? Ook dan van harte welkom!

Kom je ook weer?!

Met de opening van het winterwerk starten ook de clubs weer. Voor jullie even de eerste avond(en) op een rijtje: Tienerclub: vrijdag 11 oktober. Tijd: 19.30 -21.00 uur / Leeftijd: vanaf de brugklas / 1 of 2 x per maand. Jongens en meiden club: woensdag 2 oktober en woendag 16 oktober. (volgende datums worden eerste clubavonden doorgegeven).Tijd:18.30-20.00 uur. Vanaf 8 jaar. 1x per 2 weken. Er staan weer veel leuke activiteiten op het programma. Kom je ook?! Tot ziens! Groeten jeugdteam: Hersteld Hervormde Gemeente en Hervormde Gemeente Herkingen

Aanleveren kopij Zaaier

Graag de algemene berichten aanleveren voor zaterdag 12.00 uur per mail: zaaier@hervormdherkingen.nl.

Ten slotte

Komende zondagmorgen is de opening van het winterwerk in de kerk. We bidden dan de Heere om Zijn zegen en staan stil bij het door de HGJB aangereikte thema ‘Kom, doe ook mee!’ We hopen ook op een hele mooie dag aankomende zaterdag, met fijne ontmoetingen tussen jong en oud. Hartelijke groet, uw predikantsgezin en kerkenraad.