De Zaaier: 24 mei 2019

Categorie: De Zaaier

Collecten

26 mei: 1. Onderhoudsfonds 2. Kerk 3. Veldwerk Goeree-Overflakkee
30 mei: 1. Predikantsplaats 2. Kerk

Kinderoppas

26 mei: Lydia Stroober en Rosalie Baelde
30 mei: Lya en Anna Baelde

Zingen voor de dienst

26 mei:
Ochtenddienst: Psalm 69:4
Avonddienst: Psalm 30:2

30 mei:
Kroon Hem met gouden kroon

Collecteren bij de uitgang

26 mei:
Ochtenddienst: Guusje Baelde
Avonddienst: Femke van Dalfsen

30 mei:
Célise Bruggeman

Meeleven

We denken aan jongeren die examen doen. Dan is het een spannende tijd waarin we ons best doen en hopen op goede resultaten. Gelukkig is er dan ook een biddende gemeente om je heen en mag je ook zelf weten wat het beste Adres is. De Heere wil rust en inzicht geven. We denken ook aan de ouderen in de gemeente. Men zegt weleens: ‘De ouderdom komt met gebreken.’ Verschillende
ouderen in onze gemeente ervaren dat aan den lijve. Er is een God die bij monde van Jesaja zegt tot Zijn volk: ‘Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot uw grijsheid toe zal Ík u dragen.’ (Jes. 46:4) We wensen, en beter nog: bidden, dat elkaar toe als ervaringskennis.

Collecte Veldwerk Goeree-Overflakkee

Eind 2007 kwamen vertegenwoordigers van diverse kerken op Goeree-Overflakkee met elkaar in gesprek over de zorg om onze jongeren die zich bewegen in een wereld met drank, drugs en
eenzaamheid en torenhoge schulden. Jongeren vanuit alle lagen van de bevolking. De nood die gevoeld wordt voor deze ‘zorgmijders’ tussen de 14 en 26 jaar is de drijfveer achter het Veldwerk.
Voor de uitvoering van het veldwerk werkt de Werkgroep Veldwerk Goeree-Overflakkee nauw samen met Stichting Ontmoeting. Op deze wijze wordt op een professionele wijze uitvoering gegeven aan het werk van de jongerencoach, en wordt de kwaliteit en continuïteit bewaakt.

Scharrelloodsje

Zaterdag 25 mei is het Scharrelloodsje weer open. Iedereen is welkom in het kleinste kringloopwinkeltje van Flakkee.

Aanleveren kopij Zaaier

De berichten voor de Zaaier graag aanleveren voor zaterdag 12.00 uur. E-mail: zaaier@hervormdherkingen.nl.

Verantwoording

Door uw predikant is een gesloten envelop en € 15,60 ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank!

Ten slotte

Komende zondagavond gaan we verder met de Dordtse Leerregels. Opnieuw zal een hand-out uitgedeeld worden. Gezegende diensten toegewenst. Hartelijke groet van uw predikantsgezin en
kerkenraad.