De Zaaier: 22 november 2019

Categorie: De Zaaier

Collecten

1. Predikantsplaats 2. Kerk 3. Diaconie

Kinderoppas

Marlène en Femke van Dalfsen

Zingen voor de dienst

Ochtenddienst: Psalm 119:86
Avonddienst: Psalm 62:4

Collecteren bij de uitgang

Ochtenddienst: Jeroen Looij
Avonddienst: Willem-Jan van den Ochtend

Meeleven

We denken aan allen in de gemeente die te maken hebben met zorgen en verdriet. Misschien nog heel vers, voor anderen verdriet van langer geleden. Waar mogen we naar toe met ons verdriet? De dichter van Psalm 37 weet het: ‘Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op Hem: Hij zal het doen!

Catechese

Met de jongste groep gaan we het hebben over het thema ‘God Die jou gemaakt heeft’. Ouders, leest u eens het kopje ‘minipreek’ door op blz. 16 zodat u weet waar uw kinderen over leren. Met de oudste groep is het thema ‘Van twijfel naar vertrouwen’. Ik hoop jullie allemaal weer te zien! Als je niet kunt, graag even een afmelding.

Vrouwenvereniging ‘Niet in eigen kracht’

Donderdag 28 november is onze volgende verenigingsavond. We behandelen Bijbelstudie 5 uit de Hervormde Vrouw van oktober. Het thema is: ‘Maatwerk in de gemeente’.

Aanleveren kopij Zaaier

Graag de algemene berichten aanleveren voor zaterdag 12.00 uur per mail: zaaier@hervormdherkingen.nl.

Ten slotte

Komende zondag zullen er twee gastvoorgangers voor u voor gaan. Ik wens u allen gezegende diensten toe, waarbij het mag komen tot een levendige ontmoeting met de Levende! Een hartelijke groet namens uw predikantsgezin en kerkenraad.