De Zaaier: 22 mei 2020

Categorie: De Zaaier

Vrijwillige bijdrage

We willen u hartelijk danken voor de vrijwillige bijdragen die de afgelopen week binnen gekomen zijn. Fijn dat het op deze aangepaste manier zo goed gaat! Heeft u nog niet de mogelijkheid gehad om uw vrijwillige bijdrage in te leveren, dan willen wij u vragen dit zo snel mogelijk te doen. Voor eventuele vragen kunt u bij broeder van Dalfsen terecht.

Muzikaal halfuurtje

Komende woensdag vanaf 19.00 uur tot ongeveer 19.30 uur gaan we weer online met het muzikale halfuurtje. Fijn dat we positieve reacties horen! Klikt u komende woensdag ook weer via de website op ‘luister live’? Wij zien er weer naar uit!

Aanleveren kopij Zaaier

De berichten voor de Zaaier graag aanleveren voor zaterdag 12.00 uur. Per e-mail: zaaier@hervormdherkingen.nl.

Ten slotte

Met Hemelvaart en zondag hoop ik in Herkingen voor te gaan. Fijn om op deze manier weer in uw en jullie midden te zijn. Tegelijkertijd blijft het allemaal zo onwerkelijk. Een leeg kerkgebouw… Toch in de wetenschap dat u en jij erbij bent. Soms kun je je eerlijk gezegd als predikant weleens een beetje zorgen maken of ieder gemeentelid er dan wel ‘bij’ is. Maar dat geven we over in de hand van de Heere. Van velen van u mag ik horen dat u trouw afstemt op de diensten. Laten we volhouden, volharden. We mogen een Heere dienen Die het zo waard is om door ons aanbidden te worden. En tegelijkertijd zijn wij daar zelf het allerbeste mee af. Ontvang een hartelijke groet van uw predikantsgezin en kerkenraad.