De Zaaier: 21 juni 2019

Categorie: De Zaaier

Collecten

1. Preekbeurten 2. Kerk 3. Hervormde Vrouwenbond Vakantieweken

Kinderoppas

Wilna Coenradie en Rosalie Baelde

Zingen voor de dienst

Ochtenddienst: Gebed des Heeren:3
Avonddienst: Psalm 139:14

Collecteren bij de uitgang

Ochtenddienst: Wouter Looij
Avonddienst: Femke van Dalfsen

Collecte Hervormde Vrouwenbond Vakantieweken

Vakantie? Een zorg minder! Maar niet voor iedereen… De vakantie kan een berg zijn waar je tegenop ziet omdat er sprake is van een handicap of beperking. Of omdat je er tegen opziet om alleen op vakantie te gaan.
De Hervormde Vrouwenbond organiseert de ‘Voor Elkaar Vakantieweken’, tijdens deze vakantieweek wordt er zorg en begeleiding geboden. De christelijke identiteit heeft haar doorwerking in het programma. De Bijbel staat centraal en er wordt veel gezongen en muziek gemaakt. Verder is er volop ruimte voor ontspanning. Helpt u mee deze vakantieweken mogelijk te maken?

Aanleveren kopij Zaaier vakantieperiode

De Zaaier zal in de zomerperiode vijfmaal voor twee weken zal verschijnen, namelijk op de vrijdagen: 28 juni, 12 en 26 juli en 9 en 23 augustus 2019. De berichten voor de Zaaier voor de periode 28 juni t/m 11 juli graag aanleveren voor zaterdag 22 juni 12.00 uur. E-mail: zaaier@hervormdherkingen.nl.

Ten slotte

Op het moment van schrijven moet de gemeenteavond nog plaatsvinden. Goed om elkaar ook op zulke momenten te ontmoeten. We zien uit naar een gezegende avond tot opbouw van de gemeente. Dat is ook het onderwerp: gemeentezijn. De Geest van Pinksteren weet er raad mee. Hem roepen wij aan, ook voor de opbouw van de gemeente in Herkingen. Hartelijke groet van uw predikantsgezin en kerkenraad.