De Zaaier: 20 september 2019

Categorie: De Zaaier

Collecten

1. Predikantsplaats 2. Kerk 3. Diaconie 4. Avondmaalscollecte: SDOK

Kinderoppas

Heleen van ’t Hof en Margriet Baelde

Zingen voor de dienst

Ochtenddienst: Psalm 100:2
Avonddienst: Psalm 36:2

Collecteren bij de uitgang

Ochtenddienst: Wouter Looij
Avonddienst: Joan Keizer

Catechisatie

Jullie ontvangen binnenkort een uitnodiging. De eerste avond zal zijn op maandagavond 30 september in Nieuwe Tonge (voor 15 jaar en ouder) en op dinsdag 1 oktober in Herkingen (voor 12-14 jaar). We zien uit naar een gezegend seizoen.

Avondmaalscollecte SDOK

Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) is een interkerkelijke, christelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen wereldwijd. Zij doet dit vanuit het geloof in Jezus Christus en laat zich daarbij leiden door Gods Woord, de Bijbel. In hoofdlijnen heeft de stichting twee doelen. In de eerste plaats is dat het ondersteunen van vervolgde christenen met praktische hulp en door hen aan te moedigen tot volharding in hun geloof en getuigenis. Daarnaast wil de SDOK christenen in Nederland bewust maken van de situatie van vervolgde christenen en hen daarnaast concrete mogelijkheden aanreiken om naast deze vervolgende christenen te staan.

Bijbelkring

Dit seizoen behandelen we de Romeinenbrief aan de hand van het boekje van dr. H. van den Belt, ‘Goudkoorts’. Meer informatie volgt.

Huisbijbelkring

Nieuw dit jaar is de huisbijbelkring bij Wyo en Jantine Bruggeman (St. Elizabethstraat 5). De eerste avond is op dinsdag 1 oktober. We willen om 20.00 uur starten (19.45 uur inloop) en uiterlijk 21.15 uur eindigen. De insteek is om ongeveer eenmaal per maand bij elkaar te komen en de persoon ‘Jozef’ te behandelen. Tijdens de eerste avond zullen we Genesis 37 behandelen. Iedereen is van harte welkom!

Opening winterwerk I

Zaterdag 28 september is er van alles te beleven: Voor iedereen die op het voortgezet onderwijs zit en kinderen vanaf 8 jaar:  jullie kunnen mee gaan zeilen/varen.  Deze groep verzamelt om 12.30 uur bij ‘de Fontein’ (zorg dat je thuis gegeten hebt) en we hopen, afhankelijk van het weer, rond 17.00 uur weer terug te zijn. Opgeven voor het zeilen is mogelijk t/m  woensdag 25 september via
email: e.vandenochtend@gmail.com. Voor de kinderen vanaf 4 jaar is er in ‘de Fontein’  een leuk programma van 13.00 uur t/m 14.30 uur. Een gezellige middag spelletjes, voorlezen, poppenkast en wat lekkers. Kosten voor deze middag zijn voor de jongsten € 1 en voor de oudsten € 2. Bij slecht weer gaat het programma van de oudsten niet door. Dit maken we bekend op de facebook pagina van ons jeugdwerk.

Opening winterwerk II

Vergeet u niet om u op te geven voor de barbecue op zaterdag 28 september? De inloop is vanaf 17.30 uur en we starten om 18.00 uur. Allemaal van harte welkom! Opgeven graag voor zaterdag 21
september bij Jantine Bruggeman. Dit kan per e-mail naar jantine.bruggeman@gmail.com of per telefoon op 0187-664998. De geschatte kosten voor de barbecue zijn € 15,00 voor de volwassenen, € 7,50 voor de tieners, kinderen van basisschoolleeftijd gratis. Deze avond zal er een bus staan, we vragen u, daar uw (vrijwillige) bijdrage in te leveren. Graag tot 28 september! De activiteitencommissie.

Verantwoording

Collecten augustus: Kerk € 512, predikantsplaats € 204, preekbeurten € 128, onderhoudsfonds € 109, Quotum € 151. Hiervan is 48% collectebonnen. Stichting De Schuilplaats € 95, Werelddiaconaat € 79 en Woord en Daad € 104. Hiervan is 57% collectebonnen We willen de Heere en u hartelijk danken voor uw gaven.

Collectebonnen

Wilt u collectebonnen bestellen? Dit kan telefonisch: 06-19226224 of per mail k.l.vandalfsen@gmail.com. Graag uw naam en adres vermelden.

Aanleveren kopij Zaaier

Graag de algemene berichten aanleveren voor zaterdag 12.00 uur per mail: zaaier@hervormdherkingen.nl.

Ten slotte

Komende zondag zal er de viering van het Heilig Avondmaal zijn. U en jij laat de Goede Herder toch niet staan? Gezegende voorbereiding toegewenst waarin wij mogen leren onze zaligheid buiten onszelf te zoeken in Hem! Ontvang een hartelijke groet van uw predikantsgezin en kerkenraad.