De Zaaier: 18 oktober 2019

Categorie: De Zaaier

Collecten

1. Predikantsplaats 2. Kerk 3. Shaare Zedek

Kinderoppas

Nel Molenaar en Thessa Looij

Zingen voor de dienst

Ochtenddienst: Psalm 42:1
Avonddienst: Psalm 19:1

Collecteren bij de uitgang

Ochtenddienst: Wouter Looij
Avonddienst: Thessa Looij

Catechisatie

In verband met de herfstvakantie is er volgende week geen catechisatie. De week daarna hoop ik jullie allemaal weer te zien! Als huiswerk geldt de ‘hometrainer’ (jongste groep bladzijde 10, oudste groep bladzijde 6 van boekje).

Zondagsschool ‘De Kindervriend’

Zondagmiddag 6 oktober namen wij als zondagsschool afscheid van juf Jacqueline. Wij danken haar voor haar jarenlange inzet. We zullen haar erg missen.  Zondag 20 oktober is er i.v.m. de herfstvakantie geen zondagsschool. We hopen de kinderen allemaal weer te ontmoeten op zondag 27 oktober. Een fijne herfstvakantie toegewenst.  Vriendelijke groet van Lya en Janny.

Ouderen en Alleenstaanden

Op dinsdagmiddag 22 oktober komen we weer bij elkaar, dit keer in Herkingen. Om kwart over twee staan de deuren van de Fontein open voor ontvangst met koffie en we beginnen om half drie. Als gast komt de heer C.J. Blokland van de stichting White Bird Foundation om ons iets te vertellen over hun werk. WBF voorziet door de verkoop van zuidvruchten en (cashew)noten in educatie, schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en gezondheidszorg. Sommige projecten in Afrika bieden daarnaast ook ondersteuning aan lokale kerken. Hij neemt ook een voorraad mee om die deze middag aan u te verkopen. Neem dus allemaal wat lekkers mee voor het weekend. We hopen u allemaal weer te zien.

Aanleveren kopij Zaaier

Graag de algemene berichten aanleveren voor zaterdag 12.00 uur per mail: zaaier@hervormdherkingen.nl.

Ten slotte

De herfstvakantie staat voor de deur. We wensen ieder die vakantie heeft een hele goede ontspannende tijd toe. Even een stapje terugdoen van school en werk is op zijn tijd goed. Als predikantsgezin hebben wij ook vrijaf. Voor dringende zaken kunt u zich tot de wijkouderling richten. Ontvang een hartelijke groet van uw predikantsgezin en kerkenraad.