De Zaaier: 17 mei 2019

Categorie: De Zaaier

Collecten

1. Predikantsplaats 2. Kerk 3. Diaconie 4. Avondmaalscollecte: Veldwerk Goeree-Overflakkee

Kinderoppas

Jantina Krijger en Femke van Dalfsen

Zingen voor de dienst

Ochtenddienst: Psalm 22:1
Avonddienst: Psalm 65:2

Collecteren bij de uitgang

Ochtenddienst: Thessa Looij
Avonddienst: Anna Baelde

Zondagsschool “De Kindervriend”

Zondag 5 mei was er de afsluitmiddag met de kinderen. Het was fijn om met elkaar te luisteren naar de Bijbelvertelling over Lydia en te zingen. We deden nog een spel met alle aanwezigen. We namen afscheid van een aantal kinderen. We bidden hen van harte de liefde en zegen van de Heere toe. De collecte voor de Romakinderen in Oekraïne  bracht € 39,99 op. Heel hartelijk dank. Kinderen en leiding wensen een ieder een goede zomertijd toe.

Aanleveren kopij Zaaier

De berichten voor de Zaaier graag aanleveren voor zaterdag 12.00 uur. E-mail: zaaier@hervormdherkingen.nl.

Verantwoording

Via uw predikant is € 15,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank!

Ten slotte

We hebben de eerste leerdienst over de Dordtse Leerregels achter de rug. Dat deze diensten tot rijke zegen van ons allen mogen zijn. Voor komende zondag wensen wij elkaar een gezegende Avondmaalszondag toe en ook een goede voorbereiding daarop. Hartelijke groet van uw predikantsgezin en kerkenraad.