De Zaaier: 15 november 2019

Categorie: De Zaaier

Collecten

1. Onderhoudsfonds 2. Kerk 3. Project 10 27

Kinderoppas

Elizabeth van den Ochtend en Rosalie Baelde

Zingen voor de dienst

Ochtenddienst: Psalm 62:4
Avonddienst: Psalm 119:37

Collecteren bij de uitgang

Ochtenddienst: Wouter Looij
Avonddienst: Femke van Dalfsen

Catechisatie

Met de jongste groep gaan we verder met het nadenken en spreken over Gods scheppingswerk. Met de oudste groep gaan we verder met het onderwerp ‘vergeving van jouw zonden’. Ik hoop jullie allemaal weer te zien!

Actie Schoenendoos

Denkt u nog aan de Actie Schoenendoos? Formulieren zijn te verkrijgen in de kerk. De dozen kunnen t/m vrijdag 22 november worden ingeleverd in de kerk en bij de familie Looij, St.  Elizabethstraat 22, 06-12241287. Daarnaast zoeken wij ook nog enthousiaste vrijwilligers om mee te helpen bij het controleren van de dozen in het verwerkingscentrum. Dit hopen met elkaar te doen op zaterdag 23 november. U kunt zich opgeven bij Angeline Looij.

Sela

Op woensdagmorgen 20 november hopen we samen te komen in ‘De Fontein’ rondom de Bijbel. Aanvang is 10.30 uur. Van harte welkom!

Jongens- en meidenclub

Er is weer club op woensdag 20 november in De Fontein. Tijd:18.30-20.00 uur. Vanaf 8 jaar. Kom je ook? De kosten zijn € 1,– per keer.

Bijbelkring

Donderdag 21 november is er Bijbelkring in ‘De Fontein’. We beginnen om 19.30 uur. Centraal staat deze avond Romeinen 2:1-3:20, naar aanleiding van hoofdstuk 3 uit het boekje ‘Goudkoorts’ van dr. H. van den Belt. Welkom allemaal!

Ouderen en Alleenstaanden

We willen graag weer bij elkaar komen op dinsdagmiddag 19 november in Elim. Als gast mogen we verwelkomen familie Visscher uit Oude Tonge. Zij komen vertellen over hun uitzending naar Indonesië via de GZB. De collecte zal ook voor dit doel bestemd zijn. Allen hartelijk welkom vanaf 14:15 uur en graag tot ziens.

Aanleveren kopij Zaaier

Graag de algemene berichten aanleveren voor zaterdag 12.00 uur per mail: zaaier@hervormdherkingen.nl.

Ten slotte

Zoals u allen inmiddels weet, heeft de hervormde gemeente van Papendrecht een beroep op mij uitgebracht. Dit beroep is woensdag 13 november ingegaan. We leggen het alles in Gods hand. Gezegende samenkomsten, door de week en op zondag, rondom het Woord toegewenst. Hartelijke groet van uw predikantsgezin en kerkenraad.