De Zaaier: 15 mei 2020

Categorie: De Zaaier

Aanleveren kopij Zaaier

De berichten voor de Zaaier graag aanleveren voor zaterdag 12.00 uur. Per e-mail: zaaier@hervormdherkingen.nl.

Ten slotte

Met Hemelvaartsdag hoop ik in uw en jullie midden voor te gaan. Het blijft vreemd om voor lege kerken voor te gaan. We weten ons echter in de Heere verbonden. Laten we elkaar blijven bemoedigen met blijken van meeleven. Een klein berichtje of blijk van omzien doet al zo goed. Laten we ons met elkaar richten op de Koning Die de troon in de hemel heeft bestegen. Hij is naar Zijn belofte met ons, alle dagen. Onder Zijn hoede bevelen we elkaar aan, in de hoop dat we elkaar toch weer snel zullen mogen ontmoeten. Hartelijke groet van uw predikantsgezin en kerkenraad.