De Zaaier: 14 juni 2019

Categorie: De Zaaier

Collecten

1. Predikantsplaats 2. Kerk 3. Diaconaal Maatschappelijk Werk Goeree-Overflakkee

Kinderoppas

Jantina Krijger en Margriet Baelde

Zingen voor de dienst

Ochtenddienst: Psalm 42:5
Avonddienst: Psalm 16:5

Collecteren bij de uitgang

Ochtenddienst: Célise Bruggeman
Avonddienst: Willem-Jan van den Ochtend

Examens

Woensdag 12 juni zijn er de verlossende telefoontjes; geslaagd of niet. We wensen aan alle jongeren die in spanning toeleven naar dit moment veel sterkte toe. We hopen met jullie dat het een goede uitslag mag zijn!

Gemeenteavond

Dinsdag 18 juni is er een gemeenteavond waarop we elkaar allemaal hopen te ontmoeten. Om 19.15 is er inloop, om 19.30 uur beginnen we. Kinderen zijn van harte welkom, ze kunnen eventueel met de pauze naar huis. Tijdens de avond willen we het hebben over ‘gemeentezijn’. Dit mede naar aanleiding van de ingevulde enquêtes over het kringwerk in onze gemeente. We zien uit naar een mooie gezegende avond met een goede opkomst.

Verantwoording

Via uw predikant is € 50 ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gaven!

Aanleveren kopij Zaaier

De berichten voor de Zaaier graag aanleveren voor zaterdag 12.00 uur. E-mail: zaaier@hervormdherkingen.nl.

Ten slotte

We kunnen terugkijken op gezegende pinksterdagen. In het bijzonder dat Rosalie Baelde op eerste pinksterdagavond belijdenis van het geloof heeft afgelegd. We bidden haar Gods zegen toe voor hun verdere levensweg achter de Heere Jezus aan. Ontvang een hartelijke groet van uw predikantsgezin en kerkenraad.