De Zaaier: 13 september 2019

Categorie: De Zaaier

Collecten

1. Preekbeurten 2. Kerk 3. Quotum

Kinderoppas

Elizabeth van den Ochtend en Jeroen Looij

Zingen voor de dienst

Ochtenddienst: Psalm 9:1
Avonddienst: Psalm 51:1

Collecteren bij de uitgang

Ochtenddienst: Margriet Baelde
Avonddienst: Jeroen Looij

Voorbereiding Heilig Avondmaal

In verband met de viering van het Heilig Avondmaal is er op DV maandagavond 16 september een bezinningsuur waarop we met elkaar een Bijbelgedeelte bespreken en ons zo voorbereiden op de
viering van het Heilig Avondmaal. Iedereen is welkom, ook als u (nog) niet deelneemt aan het Heilig Avondmaal. We beginnen om 19.30 uur in de Fontein. Tevoren is er vanaf 19.00 uur censura morum in de consistoriekamer.

Alpha-cursus

Afgelopen zondag hebben we gebeden voor de alpha-cursus in Dirksland. We hopen dat er ook dit jaar weer deelnemers uit Herkingen zijn. Misschien heeft u zelf belangstelling voor deze cursus of
heeft u iemand in gedachten die u hiervoor kunt vragen? U kunt hen wijzen op de alpha-cursus. Deze start op woensdag 18 september 2019. Elke avond begint om 18.30 uur met inloop en stopt om 21.30 uur. De avonden vinden plaats in de ‘oude bieb’ in Dirksland. Deelname is gratis. Voor deelname of inlichtingen: mail naar leomarkwat@hervormddirksland.nl.

Opening winterwerk

Zoals u vorige week kon lezen hopen we op zaterdag 28 september de jaarlijkse barbecue te organiseren. De inloop is vanaf 17.30 uur en we starten om 18.00 uur. Allemaal van harte welkom, we
willen u wel vragen om zich op te geven voor de barbecue. Opgeven graag voor zaterdag 21 september bij Jantine Bruggeman. Dit kan per e-mail naar jantine.bruggeman@gmail.com of per
telefoon op 0187-664998. De geschatte kosten voor de barbecue zijn € 15,00 voor de volwassenen, € 7,50 voor de tieners, kinderen van basisschoolleeftijd gratis. Deze avond zal er een bus staan, we vragen u, daar uw (vrijwillige) bijdrage in te leveren. Graag tot 28 september! De activiteitencommissie.

Verjaringsfonds

Na jarenlang als vrijwilligers actief te zijn geweest hebben mevr. E. Witvliet en mevr. H. van ‘t Hof aangegeven te willen stoppen met het verjaringsfonds. We willen beide dames hartelijk danken voor hun trouwe inzet. Mevr. R. Zwanenburg heeft aangegeven dat ze de bezoekjes tijdens de verjaardagen op haar zal nemen.

Aanleveren kopij Zaaier

De Zaaier zal vanaf deze week weer wekelijks verschijnen. Graag de algemene berichten aanleveren voor zaterdag 12.00 uur per mail: zaaier@hervormdherkingen.nl.

Verantwoording

Door uw predikant is € 20,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank!

Ten slotte

Zondagmorgen is er voorbereiding op het Heilig Avondmaal. De Heere zet Zijn tafel niet neer in het paradijs, maar in deze gebroken wereld. Hij weet dat wij niet zonder dat hemelse manna kunnen. Hartelijke groet van uw predikant en kerkenraad.