De Zaaier: 12 juni 2020

Categorie: De Zaaier

Kerkgang per 28 juni

Vanaf D.V. 28 juni hopen wij 2 erediensten per zondag te beleggen. Wij zijn erg dankbaar dat we, ondanks alle maatregelen, u weer mogen ontmoeten in de kerk. Afgelopen week heeft u een brief ontvangen met de mogelijkheid om u aan te melden voor de komende diensten. Heeft u zich nog niet aangemeld, dan willen wij u vragen dit zo snel mogelijk door te geven aan broeder Van Dalfsen. Het zou ook kunnen dat u het nog niet ziet zitten om vanaf 28 juni de kerk weer te bezoeken. We willen u vragen of u dit ook aan ons wilt doorgeven via de bovenstaande mogelijkheden. Voor ons als kerkenraad is het fijn om te weten wat er op dit gebied leeft in de gemeente. Afgelopen weken is het PKN-protocol voor de kerkdiensten aangepast aan de situatie binnen ons kerkgebouw en aan onze gemeente. Dit protocol kunt u vinden op de website van onze kerk. Voor vragen kunt u terecht bij broeder Van Dalfsen.

Studieverlof

Zoals eerder vermeld, hoop ik vanaf komende week (week van 15 juni) tot 13 juli studieverlof op te nemen in het kader van de permanente educatie die iedere predikant volgt. Eens in de 5 jaar is er ruimte om een aantal weken achter elkaar onbegeleid te studeren. Ik hoop mij te richten op de prediking. Ik zal meer toelichten in het kerknieuws. In deze periode kunt u zich voor pastorale zaken richten tot uw en jouw wijkouderling.

Vrijwillige bijdrage

We mochten tot nu toe van u  € 20.400,- aan geld en toezeggingen ontvangen. Een heel mooi bedrag! Een bedrag waar we stil van worden, in verwondering. We willen u hier, na de Heere, heel hartelijk voor bedanken.

Aanleveren kopij Zaaier

De berichten voor de Zaaier graag aanleveren voor zaterdag 12.00 uur. Per e-mail: zaaier@hervormdherkingen.nl.

Ten slotte

Komende zondagavond hoop ik in Nieuwe Tonge voor te gaan. We beginnen in de avonddiensten een prekenserie over de Efezebrief van Paulus. Over een tijdje hoop ik in de morgendiensten in Herkingen uit het boek Richteren te gaan preken. Het is onze hoop en gebed dat het tot zegen en opbouw van de gemeente mag zijn. Ontvang een hartelijke groet van uw predikantsgezin en kerkenraad.