De Zaaier: 11 oktober 2019

Categorie: De Zaaier

Collecten

1. Preekbeurten 2. Kerk 3. Diaconie

Kinderoppas

Lydia Stroober en Anna Baelde

Zingen voor de dienst

Ochtenddienst: Psalm 136:26
Avonddienst: Psalm 37:2

Collecteren bij de uitgang

Ochtenddienst: Célise Bruggeman
Avonddienst: Willem-Jan van den Ochtend

Catechisatie

Komende dinsdag wordt verwacht dat jullie de ‘Hometrainer’ bij hoofdstuk 1 doen, en ook de Bijbeltekst uit je hoofd leren op bladzijde 5 (Spreuken 8:17). We gaan het dinsdag hebben over het onderwerp ‘God heeft alles geschapen’. Tot dan!

Jongens- en meidenclub

Er is weer club op woensdag 16 oktober in De Fontein. Tijd:18.30-20.00 uur. Vanaf 8 jaar. Kom je ook? De kosten zijn € 1,- per keer.

Sela

Op woensdagmorgen 16 oktober hopen we samen te komen in ‘De Fontein’ rondom de Bijbel. Aanvang is 10.30 uur. Van harte welkom!

Vrouwenvereniging ‘Niet in eigen kracht’

De volgende verenigingsavond is op donderdag 17 oktober. We beginnen om 19.45 uur. Deze avond behandelen we Bijbelstudie 2 uit het juni nummer van de Hervormde Vrouw. Het thema is: ‘Leven naar Gods bedoeling’. Heeft u kaarten nodig of een cadeautje? Bij Nellie Huizer aan de Krammerstraat 13 is van alles te koop. Ga gerust langs!

Verantwoording

Collecten september: Kerk € 615, predikantsplaats € 195, onderhoudsfonds € 209, preekbeurten € 200, verwarmingsbus € 5, Quotum € 100. Hiervan is 60 % collectebonnen. Diaconie € 187, eigen jeugdwerk € 112, SDOK € 86. Hiervan is 68 % collectebonnen. We willen de Heere en u hartelijk danken voor uw gaven.

Box

Van wie is de box die in de Fontein staat? Als u het weet, of als de box van u is, wilt u dan contact opnemen met Angeline Looij?

Collectebonnen

Wilt u collectebonnen bestellen? Dit kan telefonisch: 06-19226224 of per mail: k.l.vandalfsen@gmail.com. Graag uw naam en adres vermelden.

Aanleveren kopij Zaaier

Graag de algemene berichten aanleveren voor zaterdag 12.00 uur per mail: zaaier@hervormdherkingen.nl.

Verantwoording

Door uw predikant is € 40 ontvangen door de kerk. Hartelijk dank!