De Zaaier: 10 mei 2019

Categorie: De Zaaier

Collecten

1. Preekbeurten 2. Kerk 3. Quotum

Kinderoppas

Marlène van Dalfsen en Margriet Baelde

Zingen voor de dienst

Ochtenddienst: Morgenzang:5
Avonddienst: Psalm 54:2

Collecteren bij de uitgang

Ochtenddienst: Jeroen Looij
Avonddienst: Margriet Baelde

Examens

We denken aan die jongeren die examens doen. Je kunt er tegenop zien. Je hebt jaren van school achter de rug en dan komt de ontknoping. Hoe zal het gaan? We bidden jullie rust en wijsheid toe in het leren voor en maken van de examens. Laat je het je dominee weten of je geslaagd bent?

Catechisatie

We hebben dit seizoen gecollecteerd voor het catecheseproject van de GZB. Dit jaar is dat bestemd voor het evangelisatiewerk in Nepal. De collecte heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 106,90. Jullie allemaal bedankt voor jullie gaven!

Sela

Woensdagmorgen 15 mei van 10.00-11.00 uur hopen we samen te komen in ‘De Fontein’ rondom de Bijbel. Fijn als u / jij komt, breng de kleinsten maar mee!

Bezinningsuur

In verband met de viering van het Heilig Avondmaal op D.V. zondag 19 mei is er op maandagavond 13 mei bezinningsuur in de Fontein. Aanvang 19.30 uur.  U bent van harte welkom, ook als u nog niet deelneemt aan het Heilig Avondmaal. Samen bereiden we ons voor en denken we na over de betekenis van het Heilig Avondmaal. Uitgangspunt is de preek van zondagmorgen. Tevoren is er van 19.00 tot 19.30 uur censura morum in de consistoriekamer.

Verantwoording

Collecten april:
Kerk € 611, predikantsplaats € 103, onderhoudsfonds € 234, Preekbeurten € 214 en de verwarmingsbussen € 7. Hiervan is 52% collectebonnen. Noodhulp Zuidelijk Afrika € 253, Zondagsschool € 103, Diaconie € 97, Project 10 27 € 115. Hiervan is 50% collectebonnen. We willen de Heere en u hartelijk danken voor uw gaven.

Collectebonnen

Wilt u collectebonnen bestellen? Dit kan telefonisch (06-19226224) of per mail naar: k.l.vandalfsen@gmail.com. Graag uw naam en adres vermelden.

Aanleveren kopij Zaaier

De berichten voor de Zaaier graag aanleveren voor zaterdag 12.00 uur. E-mail: zaaier@hervormdherkingen.nl.

Ten slotte

Zondagavond hopen we een begin te maken met de Dordtse Leerregels. Het is 400 jaar geleden dat ze tot stand zijn gekomen. Er zal een hand-out voor de dienst worden uitgedeeld. Ontvang een hartelijke groet van uw predikantsgezin en kerkenraad.