De Zaaier: 1 november 2019

Categorie: De Zaaier

Collecten

3 november: 1. Predikantsplaats 2. Kerk 3. GZB Najaarszendingscollecte
6 november: 1. Preekbeurten 2. Dankdagcollecte

Kinderoppas

3 november: Jantina Krijger en Jeroen Looij
6 november: Angeline Looij

Zingen voor de dienst

3 november:
Ochtenddienst: Psalm 131:4
Avonddienst: Psalm 105:5

6 november:
Middagdienst: Psalm 75:1
Avonddienst: Psalm 105:4

Collecteren bij de uitgang

3 november:
Ochtenddienst: Maartje van den Ochtend.
Avonddienst: Jeroen Looij.

6 november:
Middagdienst: Guusje Baelde.
Avonddienst: Anna Baelde.

Catechisatie

I.v.m. de dankdag is er deze week geen catechisatie. We hopen dat jullie met dankdag in de kerk zijn.

Koffie drinken

Zondag 3 november hopen we na de dienst met elkaar koffie te drinken. Iedereen is van harte welkom!

Bijbelkring

Op donderdagavond 7 november is er Bijbelkring in de Fontein. Aanvang 19.30 uur. Mocht u de eerste keer gemist hebben, bent u nu alsnog van harte welkom. Onderwerp is dit seizoen het eerste
gedeelte van de Romeinenbrief. We gebruiken hierbij het boekje “Goudkoorts”. Als u dit boekje nog niet hebt, neem dan even contact op met broeder Baelde.

Aanleveren kopij Zaaier

Graag de algemene berichten aanleveren voor zaterdag 12.00 uur per mail: zaaier@hervormdherkingen.nl .

Ten slotte

We mogen ons met Dankdag oefenen in dankbaarheid. Volgens de Catechismus is het belangrijkste onderdeel van het leven in dankbaarheid het gebed. Vanuit die afhankelijkheid mogen en kunnen we weer verder. Hartelijke groet van uw predikantsgezin en kerkenraad.