De Zaaier: 1 mei 2020

Categorie: De Zaaier

Muzikaal halfuurtje

Iedere woensdagavond kunt u vanaf 19.00 uur de kerktelefoon inschakelen of via de kerkomroep meeluisteren met het zingen vanuit ons kerkgebouw. In de afgelopen tijd hebben we gezongen van het lijden, sterven en opstaan van onze Heere Jezus. Op het moment van schrijven wordt het programma gemaakt met daarin (Geestelijke) Vaderlandse liederen n.a.v. koningsdag. Tijdens deze avonden zullen we aangeven of u verzoekjes kunt indienen of dat we een thema verbinden aan het zingen. Luistert en zingt u met ons mee?

Collecten

Bij deze willen wij u opnieuw herinneren aan de mogelijkheid om toch uw zondagse giften te geven via de Givt app. (QR-code). Na het  downloaden moet u zich bij de eerste keer als gebruiker registreren. In stap 1 bepaalt u de bijdrage, in stap 2 het doel. Uiteraard kunt u uw bijdrage ook middels een bankoverschrijving doen: NL07 RABO 0342 0111 62 t.n.v. Hervormde gemeente Herkingen. Omdat onze vaste kosten wel doorlopen waarderen wij uw giften enorm.

Aanleveren kopij Zaaier

De berichten voor de Zaaier graag aanleveren voor zaterdag 12.00 uur. Per e-mail: zaaier@hervormdherkingen.nl.

Ten slotte

We zijn dankbaar voor ons koningshuis en bidden voor onze koning en zijn gezin. We leven op het moment zo tussen Koningsdag en Nationale Dodenherdenking / Bevrijdingsdag in. Daarbij mogen wij door het geloof weten dat de Koning der koningen door middel van Dodenherdenking (Goede Vrijdag) en Bevrijdingsdag (Pasen) het ware leven en de vrede aan het licht gebracht heeft. Onder Zijn
zegenende handen mogen en kunnen we als gemeente verder gaan. Hartelijke groet van uw predikantsgezin en kerkenraad.