De Zaaier: 4 september 2020

Collecten 1.Predikantsplaats 2.Kerk 3.Werelddiaconaat Meeleven We denken aan hen die binnenkort behandelingen hebben te ondergaan. Wat kan het spannend zijn als we ervoor staan. De Heere geve u rust en vertrouwen op Zijn leiding. We denken ook hen wiens verstandelijke vermogens verminderen. Psalm 139 spreekt van Gods alwetendheid ons beter kent dan wij onszelf kennen….

De Zaaier: 12 juni 2020

Kerkgang per 28 juni Vanaf D.V. 28 juni hopen wij 2 erediensten per zondag te beleggen. Wij zijn erg dankbaar dat we,¬†ondanks alle maatregelen, u weer mogen ontmoeten in de kerk. Afgelopen week heeft u een brief ontvangen met de mogelijkheid om u aan te melden voor de komende diensten. Heeft u zich nog niet…

De Zaaier: 5 juni 2020

Examens Het zijn spannende tijden voor onze jongeren die examens afleggen. We wensen jullie hierbij rust en vertrouwen op de Heere. Bidt Hem er maar om of hij jullie de wijsheid en rust wil geven die nodig is. Zouden jullie mij willen laten weten wat de uitslag is? We leven met jullie mee! Scharrelloodsje Vanaf…

De Zaaier: 29 mei 2020

Update renovatie kerkdak De renovatie van het kerkdak vordert gestaag, we verwachten dat de werkzaamheden binnen enkele weken klaar zijn. Het dakbeschot is op diverse plaatsen gerepareerd en alle dakpannen zijn inmiddels weer teruggelegd. Tevens is de houten goot aan de voorkant vervangen. Deze week worden de nieuwe zinken goten aangebracht waarna de goot aan…