Bijbelkring

De Bijbelkring in De Fontein wordt geleid door de predikant en broeder Baelde. Deze duurt van 20.00 – 21.30 uur. Deze wordt gehouden in de Fontein. We beginnen om 19.30 uur.

Graag even van tevoren opgeven via scribaherkingen@solcon.nl.

terug