De vrouwenvereniging komt iedere twee weken bij elkaar. Alle avonden beginnen op 19.45 uur (m.u.v. de eerste, laatste, kerstavond en jaarvergadering) en eindigen rond 21.45 uur. De Bijbelstudie uit de Hervormde vrouw wordt gevolgd, we bidden en zingen met elkaar. We leven met elkaar mee in vreugde en verdriet en ontmoeting en gezelligheid zijn een onderdeel van ons samenzijn. Ook zijn er een aantal avonden met een andere invulling. We nodigen alle vrouwen uit de gemeente uit om eens een avond met ons mee te maken.

Verder organiseert de vereniging 1 keer per jaar een verkoping en neemt deel aan andere verkopingen. De opbrengst van deze verkopingen is voor de kerk.

We zijn een kleine vereniging, die betrokken is op elkaar en de gemeente. We proberen met elkaar en iedereen op Herkingen mee te leven en mee te bidden.

Meer informatie kun je krijgen bij één van de bestuursleden:

Marijke Markus
Aagje Huizer
Jacqueline van Dalfsen