De Bijbelkring in De Fontein wordt geleid door de predikant en broeder Baelde. Deze duurt van 20.00 – 21.30 uur. Op donderdag 21 oktober start de Bijbelkring in de Fontein. We beginnen om 19.30 uur en behandelen dit jaar de Romeinenbrief. We gebruiken hierbij het boekje “Goudaders” van Prof. H. van den Belt (2e deel).

Graag even van tevoren opgeven via scribaherkingen@solcon.nl.